+

Pliki Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze.  pokaż więcej

Polityka prywatności Strony Internetowej

https://impaktcars.pl

I Słownik pojęć:

Pojawiające się w niniejszym dokumencie sformułowania każdorazowo oznaczają:

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa dostępna pod adresem: https://impaktcars.pl, należąca Piotra Kukawka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Polityka prywatności – niniejszy dokument odnoszący się do strony https://impaktcars.pl

Zasady Korzystania ze Strony Internetowej – zasady korzystania ze strony internetowej https://impaktcars.pl

Użytkownik – niezarejestrowani użytkownicy Strony Internetowej

Administrator – Administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), którym jest Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1

Ustawa – Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


II Postanowienia wstępne

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (dalej zwaną: Ustawą) jest Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1, NIP : 7831666403.

1. Zbierane przy pomocy Strony Internetowej dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy ochronie danych osobowych zbieranych przy pomocy Strony Internetowej. Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


III Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane od Użytkowników każdorazowo przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji działania podjętego przez Użytkownika (np. kontakt, realizacja usługi).

2. Dane w ramach Strony Internetowej mogą być zbierane w celu:

* Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora.


IV Odbiorcy danych osobowych
 • Odbiorcami danych osobowych zbieranych przy pomocy Strony Internetowej mogą być:
  • w przypadku Użytkowników kontaktujących się przy pomocy Strony Internetowej:
   • Wykonawcy usług – podmioty, którym powierzone zostają dane w celu realizacji usługi Administratora.

V Zakres zbieranych danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu;
 • Adres poczty elektronicznej;

Udostępnienie powyższych danych przez Użytkownika może być konieczne do realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych. W każdym przypadku zakres zbieranych danych określony jest na stronie Strony Internetowej lub w Zasadach Korzystania ze Strony Internetowej.


VI Polityka stosowanych plików Cookies
 1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka), to pliki tekstowe, które wysyłane są przez serwer, po wejściu na określoną stronę i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Więcej na temat plików Cookies można znaleźć między innymi na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. W ramach Strony Internetowej Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w celach:
 • Informacji na temat utrzymania sesji, czyli jednorazowego uruchomienia Strony Internetowej na urządzeniu Użytkownika.
 • Prowadzenia statystyk ruchu i sposobów korzystania ze Strony Internetowej.
 • Zapisu informacji uzyskanych z wypełnienia formularzy dostępnych na Stronie Internetowej.
 • Przedstawiania spersonalizowanych ofert reklamowych w wyszukiwarce internetowej.
 1. Warunki korzystania i zapisu plików Cookies mogą zostać określone przez użytkownika.
  W większości przeglądarek internetowych akceptacja zapisu plików Cookies następuje automatycznie. Użytkownik może jednak ograniczyć ich zapis (czasowo lub ilościowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisu plików Cookies. W takim wypadku część
  z funkcjonalności Serwisu może zostać ograniczona lub całkowicie wyłączona.
 2. Zgoda na zapis plików Cookies zostaje domyślnie wyrażona przez brak systemowych ograniczeń w ich zapisie przez przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapis plików Cookies na swoim urządzeniu powinien zmienić odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Szczegóły ograniczania zapisu plików Cookies oraz ich usuwania dostępne są w instrukcjach lub działach pomocy każdej przeglądarki. Informacje na ten temat dla najpopularniejszych wyszukiwarek uzyskać można po poniższymi linkami:

 • w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

 • w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • w przęglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

 • w przeglądarce Opera

http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/Cookies.html

 • w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL

1. W ramach Strony Internetowej przetwarzane mogą być również anonimowe dane zapisywane w plikach Cookies, związane z eksploatacją Strony Internetowej (np. adres IP, domena, rodzaj przeglądarki), służące do tworzenia statystyk dodatkowych, pomocnych przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dane te nie mają charakteru osobowego (jako dane zbiorcze i anonimowe, nieprzekazywane podmiotom trzecim).

VII Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. W każdym wypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych wypadkach jest konieczne do skutecznego zawarcia umowy lub realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

W takim wypadku niepodanie danych przez użytkownika skutkuje brakiem możliwości zawarcia wymienionych umów.

 1. Za podstawę do przetwarzania danych osobowych Użytkownika przyjmuje się konieczność zawarcia i realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 2. Przy przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora podstawę stanowi:

  1. Uprzednia zgoda Użytkownika

lub:

 1. Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

 1. W wypadku przetwarzania danych w celu innym, niż wymienione w niniejszym dokumencie, podstawę zawsze stanowi uprzednia zgoda Użytkownika.

VI Polityka stosowanych plików Cookies
 1. W każdym wypadku Użytkownik ma prawo do dostępu i poprawienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 2. W szczególności Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą w zakresie:
 3. Żądania uzupełnienia danych
 4. Uaktualnienia danych
 5. Czasowego lub całkowitego wstrzymania przetwarzania danych
 6. Poprawienia danych osobowych
 7. Usunięcia danych osobowych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały pozyskane z naruszeniem odpowiednich przepisów prawa, a zwłaszcza Ustawy.
 8. Prawo do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi również kiedy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 9. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora, zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. W szczególności osoba, której dane dotyczą może również:
 • Złożyć pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 • Wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu jej danych.
 1. Kontakt z Administratorem w celu realizacji powyższych uprawnień może odbyć się przez przesłanie odpowiedniej wiadomości pisemnie, pocztą na adres:

Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1.

lub
biuro@rentcar4you.pl


IX Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne, organizacyjne i systemowe zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub ich zniszczeniem.


OBOWIĄZEK INFORMACJNY

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Jakie dane przetwarzamy?

 • Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię
  zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności
  handlowej, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty
  internetowej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

 • Administratorami Twoich danych jest Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1
 • W sprawie związanej z Twoimi danymi proszę o kontakt- dane do kontaktu: adres e-mail biuro@rentcar4you.pl

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:
• W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
• W celach statystycznych,
• W celu oferowania produktów handlowych,
• W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,
• W celu postępowania rekrutacyjnego,
• Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat, a w celach rekrutacyjnych 1 rok. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

 • Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

 • Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie poprzez złożenie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.